Fler än 130 fastigheter är anslutna (2024).

Välkommen till Hulenet!

Hulenet är en samfällighetsförening för ett optiskt fibernätverk i Hulelyckan, Mölndal.

TV, telefoni och data levereras av Telia via fiber in till vanliga villafastigheter. Fibern är dragen i kanalisationen för telefoni, vilket minimerar de dyra grävarbetena vid installationen.

Vill du bli medlem

Anmälningsblankett hittar du här